Introduksjon til Koronakartet

Full oversikt med et lettfattelig dashboard

Koronasituasjonen har skapt et enormt informasjonsbehov. Endringer skjer forløpende. Du kan raskt skaffe deg overblikk med Koronakartet. I denne artikkelen gir jeg deg en introduksjon til mulighetene det gir.

Zoom mellom nivåer

Når du første gang åpner kartet, vil du se Europa på regionsnivå. For Norge tilsvarer det fylkesnivå. Du kan zoome ut for å se europeiske land på nasjonalt nivå, eller ned til kommunenivå i Norge og Danmark. For Oslo og Bergen kan du zoome inn til bydelene.

Aldersbegrensning

Se hvor utbredt smitten er i aldersgruppene du er interessert i. Du kan velge å se det faktiske antallet smittede innen aldersgruppen, eller hvor mange per 100 000 i aldersgruppen som er registrert smittet. Tidshorisonten kan være fra starten av pandemien, eller et visst antall avsluttede 24-timersperioder – 1 (24 timer), 7 (7*24 timer) eller 14 (14*24 timer). For Norge og fylkene har vi også kjønnsfordeling innen hver aldersgruppe for de smittede.

Grunnen til at det oppgis i perioder på 24 timer er fordi vi på den måten fortløpende kan oppgi tall i hele 24-timersperioder. Dersom det for eksempel blir rapportert om mange smittetilfeller på ettermiddagen, vil dette umiddelbart manifesteres i tallene som vises i kartet.

Aldersavgrenset visning av smittetilfeller

Klikk sted for detaljer

Når du beveger muspekeren rundt vises grunnleggende informasjon for stedet under pekeren. Klikk, og du vil se flere detaljer. Her er et eksempel fra februar i Oslo:

Vaksinasjonsstatistikk

Følg med på hvor raskt innbyggerne i området ditt vaksineres. Også her er aldersinformasjon tilgjengelig. Rekkefølgen innbyggerne tilbys vaksine gjøres etter en prioritert rekkefølge der alder utgjør den viktigste faktoren.

Tallene vi bruker hentes direkte fra Folkehelseinstituttets vaksinasjonsregister SYSVAK. Aldersintervallene tallene derifra foreligger i er 0-15 år,16-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år, 75-84 år, samt 85 år og eldre. Dersom du med aldersvelgerne fokuserer på kun én av disse, vises ettårige aldersgrupper, som hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Basert på alderen til innbyggerne i stedet du fokuserer på vises en hypotetisk vaksinefordeling. Vi kan bruke hypotesen at vaksinene er fordelt etter “de eldste først” eller “jevnt utover”.

Klikk sted for å få linker direkte til vaksinasjonsregisteret til FHI. Der kan du få opp en presis tidslinje for vaksineringen for stedet du har valgt, basert på gjeldende aldersutvalg. Du kan også klikke SYSVAK for å i mer detalj utforske nåværende vaksinestatus for stedet.

Smittede, døde eller innleggelser

Velg hva du ønsker å fokusere på. Det skilles mellom “Innlagt nå” og “Innlagt nye”. Ved “Innlagt nye” ser du nye innleggelser etterhvert som de blir kjent. Med “Innlagt nå” ser du antallet som er meldt som innlagt i øyeblikket. Vi har egne tall for intensivinnleggelser. Hva som menes med intensiv kan variere fra land til land. For Norges del betyr “Intensiv nå” antallet som ligger i respirator.

Reisekart

Sommeren 2020 lanserte Folkehelseinstituttet reiseråd som viser land og regioner i forskjellige farger. Fargene avgjorde om du ble pålagt karantenetid ved hjemkomst til Norge. En slik grense for fargen rød ligger på 25 nyregistrerte smittetilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av en nylig 14 dagers-periode. Gult betyr at det har vært registrert smitte i perioden, men under rød grense.

I vår versjon av kartet betyr hvitt “ingen registrert smitte i perioden”. Velg “Reisekart (uoffisielt)” for å se farger med disse grenseverdiene. Det er uoffisielt, siden kartet ikke tar hensyn til alle faktorene Folkehelseinstituttet legger til grunn for sine farger. Det er istedet på et finere detaljnivå, slik at du raskt kan se nivåene for områdene du er interessert i. Merk at fargene ikke bør tas som en indikasjon på hvor trygt det er å reise dit. Følg de offisielle rådene fra FHI som du finner her.

EU lanserte i september et forslag for andre grenser. Med utgangspunkt i dette forslaget lagde vi en egen modus. Det baserer seg også på antall smittetilfeller per 100 000 innbyggere i løpet av 14 dager. Opptil 25 vises i grønt, fra 25 til 50 i gult, og over 50 i rødt. Ingen registrert smitte er fortsatt hvitt. Alle tilgjengelige områder vises. Velg “Reisekart (EU, uoffisielt)” for å se kartet med disse grenseverdiene.

Kartene over tar ikke hensyn til testaktiviteten. Det gjør derimot det neste reisekartet, som kalles “Reisekart (EU)”. Dette baserer seg på data fra ECDC.

Den statiske originalen og informasjon finner du her.

Legende for reisekart (EU)
Grunnlag for regionenes farger for modusen “Reisekart (EU)”

Mange språk tilgjengelig

Smitteutbredelsen har relativt sett vært større blant deler av befolkningen og arbeidere som ikke har norsk som morsmål. Derfor har vi sett behovet for å tilby nettsiden i flere språkdrakter. For øyeblikket er 51 språk tilgjengelig, deriblant mange minoritetsspråk. Om du velger et annet språk enn norsk vil lenker fra kommunale sider vi henviser deg til gå via Google Translate. Dermed blir overgangen språkmessig sømløs når brukerne sendes videre til disse sidene.

Ta kontakt dersom du ønsker å forbedre oversettelsene i kartet. Hjelp oss også gjerne med å gjøre siden bedre kjent.

Bli den første til å kommentere på "Introduksjon til Koronakartet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*