Nyheter

Du kan velge hvilke steder som dekkes ute til høyre.

Du kan velge hvilke steder som dekkes nederst ⬇ på siden.

0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 32 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 12 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 12 (5), Nordland: 5 (2), Trøndelag: 4 (1), Agder: 2 (0), Innlandet: 2 (2), Oslo: 2 (1), Rogaland: 2 (1), Møre og Romsdal: 1 (0), Ukjent fylke: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (1), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestland: 0 (-1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

7. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 32 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 15 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 11 (5), Nordland: 4 (4), Oslo: 4 (2), Innlandet: 3 (1), Møre og Romsdal: 3 (0), Trøndelag: 3 (1), Vestfold og Telemark: 2 (2), Agder: 1 (0), Rogaland: 1 (1), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestland: 0 (-1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

7. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 57 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 37 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestfold og Telemark: 22 (17), Møre og Romsdal: 6 (3), Oslo: 6 (2), Trøndelag: 6 (4), Nordland: 5 (4), Agder: 3 (2), Innlandet: 3 (1), Vestland: 3 (3), Viken: 3 (1), Rogaland: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

6. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 50 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 37 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestfold og Telemark: 21 (16), Oslo: 5 (2), Møre og Romsdal: 4 (3), Trøndelag: 4 (3), Agder: 3 (2), Innlandet: 3 (3), Nordland: 3 (2), Vestland: 3 (3), Viken: 3 (2), Troms og Finnmark: 1 (1), Rogaland: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

6. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 20 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 13 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Nordland: 4 (2), Innlandet: 3 (3), Oslo: 3 (1), Viken: 3 (2), Troms og Finnmark: 2 (2), Ukjent fylke: 2 (1), Vestfold og Telemark: 2 (1), Rogaland: 1 (1), Agder: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

5. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 14 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 7 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Nordland: 2 (0), Oslo: 2 (0), Ukjent fylke: 2 (1), Vestfold og Telemark: 2 (1), Viken: 2 (1), Innlandet: 1 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Rogaland: 1 (1), Troms og Finnmark: 1 (1), Agder: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

5. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 6 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 2 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Nordland: 2 (1), Agder: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (1), Vestland: 1 (0), Viken: 1 (0), Innlandet: 0 (0), Oslo: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

4. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 8 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 3 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Nordland: 2 (1), Troms og Finnmark: 2 (1), Viken: 2 (1), Agder: 1 (0), Vestland: 1 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Oslo: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

4. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 8 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Troms og Finnmark: 2 (1), Viken: 2 (2), Innlandet: 1 (1), Oslo: 1 (0), Rogaland: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (1), Agder: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 19 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 9 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 6 (2), Vestfold og Telemark: 3 (1), Innlandet: 2 (1), Oslo: 2 (1), Rogaland: 2 (1), Trøndelag: 2 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Vestland: 1 (1), Agder: 0 (0), Nordland: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 31 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 14 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 10 (2), Vestfold og Telemark: 6 (2), Oslo: 5 (2), Innlandet: 3 (1), Troms og Finnmark: 3 (3), Trøndelag: 2 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Rogaland: 1 (1), Vestland: 1 (1), Agder: 0 (0), Nordland: 0 (0), Ukjent fylke: -1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

2. juni 18:57

Fra Stavanger kommune:


Gå til Stavanger i Koronakartet

2. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 28 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 13 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 7 (1), Oslo: 6 (2), Vestfold og Telemark: 5 (3), Nordland: 4 (2), Troms og Finnmark: 3 (3), Innlandet: 2 (1), Rogaland: 1 (0), Vestland: 1 (1), Agder: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Ukjent fylke: -1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

2. juni 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 32 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 14 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Nordland: 9 (3), Innlandet: 6 (3), Viken: 6 (3), Oslo: 4 (2), Trøndelag: 2 (0), Vestfold og Telemark: 2 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Vestland: 1 (1), Agder: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

1. juni 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 33 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 16 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Innlandet: 8 (4), Oslo: 7 (4), Viken: 7 (4), Nordland: 5 (1), Trøndelag: 3 (1), Møre og Romsdal: 1 (1), Rogaland: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (0), Agder: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

31. mai 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 108 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 24 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 396480 (15100), Oslo: 265573 (10331), Vestland: 151430 (6391), Rogaland: 125811 (4101), Vestfold og Telemark: 106329 (5595), Trøndelag: 104174 (4438), Innlandet: 82448 (4644), Agder: 81661 (3332), Møre og Romsdal: 56873 (2964), Troms og Finnmark: 50143 (2695), Nordland: 41760 (2393), Ukjent fylke: 22228 (720).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

29. mai 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 21 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 7 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 6 (1), Nordland: 3 (0), Innlandet: 2 (1), Møre og Romsdal: 2 (2), Troms og Finnmark: 2 (1), Trøndelag: 2 (0), Vestfold og Telemark: 2 (1), Rogaland: 1 (0), Viken: 1 (1), Agder: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

28. mai 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 9 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 2 (2), Agder: 1 (1), Innlandet: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (0), Nordland: 1 (0), Rogaland: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (1), Trøndelag: 1 (1), Ukjent fylke: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0), Vestland: 0 (0), Viken: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

28. mai 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Rogaland: 3 (1), Vestfold og Telemark: 3 (0), Trøndelag: 2 (2), Agder: 1 (1), Innlandet: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (0), Oslo: 1 (1), Nordland: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0), Vestland: 0 (0), Viken: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

27. mai 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 100 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 8 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 57 (1), Viken: 23 (0), Vestfold og Telemark: 8 (0), Innlandet: 6 (0), Møre og Romsdal: 3 (2), Troms og Finnmark: 3 (2), Rogaland: 2 (1), Trøndelag: 2 (2), Agder: 1 (0), Vestland: 1 (0), Nordland: 0 (0), Ukjent fylke: -6 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3 kommentarer på "Nyheter"

  1. Her er det åpent for kommentarer. Jeg håper du kan ha nytte av Koronakartet og denne siden. Dersom det er et sted du savner i nyhetsstrømmen, gi gjerne beskjed her så er det mulig det order seg.

  2. Hei, jeg valgte Surnadal, men fikk ikke opp noenting. Er det mulig å ta med oppdateringer derifra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*