Nyheter

Du kan velge hvilke steder som dekkes ute til høyre.

Du kan velge hvilke steder som dekkes nederst ⬇ på siden.

0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 196 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 69 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 38 (12), Oslo: 28 (9), Vestland: 21 (9), Ukjent fylke: 18 (6), Trøndelag: 17 (3), Nordland: 14 (9), Agder: 13 (1), Vestfold og Telemark: 12 (7), Innlandet: 11 (4), Møre og Romsdal: 10 (6), Rogaland: 9 (2), Troms og Finnmark: 5 (1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

12. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 181 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 55 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 32 (9), Viken: 30 (11), Oslo: 23 (6), Trøndelag: 20 (6), Vestfold og Telemark: 12 (7), Agder: 11 (1), Møre og Romsdal: 11 (2), Innlandet: 10 (2), Nordland: 10 (7), Rogaland: 9 (1), Troms og Finnmark: 7 (2), Ukjent fylke: 6 (1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

12. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 205 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 62 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 40 (16), Vestland: 29 (7), Oslo: 26 (5), Trøndelag: 23 (11), Agder: 20 (1), Innlandet: 15 (5), Møre og Romsdal: 15 (2), Vestfold og Telemark: 11 (4), Troms og Finnmark: 9 (6), Rogaland: 8 (2), Nordland: 7 (3), Ukjent fylke: 2 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

11. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 201 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 64 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 37 (15), Oslo: 31 (9), Trøndelag: 26 (8), Agder: 19 (1), Vestland: 19 (6), Innlandet: 16 (5), Rogaland: 13 (8), Troms og Finnmark: 13 (8), Møre og Romsdal: 11 (0), Vestfold og Telemark: 9 (3), Nordland: 5 (1), Ukjent fylke: 2 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

11. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 202 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 54 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 39 (8), Oslo: 31 (11), Vestland: 24 (9), Trøndelag: 21 (1), Møre og Romsdal: 16 (4), Agder: 15 (3), Rogaland: 14 (6), Innlandet: 12 (2), Troms og Finnmark: 12 (5), Vestfold og Telemark: 9 (1), Nordland: 6 (2), Ukjent fylke: 3 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

10. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 197 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 53 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 38 (9), Oslo: 30 (8), Vestland: 21 (7), Agder: 20 (4), Møre og Romsdal: 20 (9), Trøndelag: 17 (2), Innlandet: 11 (2), Nordland: 10 (3), Rogaland: 10 (3), Vestfold og Telemark: 10 (2), Troms og Finnmark: 6 (2), Ukjent fylke: 4 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

10. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 198 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 59 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 30 (7), Trøndelag: 30 (6), Viken: 26 (5), Innlandet: 17 (5), Vestland: 17 (4), Møre og Romsdal: 15 (9), Vestfold og Telemark: 15 (3), Agder: 14 (5), Nordland: 10 (6), Ukjent fylke: 10 (1), Rogaland: 9 (6), Troms og Finnmark: 5 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

9. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 200 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 60 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 35 (7), Viken: 29 (5), Trøndelag: 24 (6), Innlandet: 19 (6), Vestland: 19 (6), Vestfold og Telemark: 16 (2), Nordland: 13 (9), Møre og Romsdal: 10 (6), Ukjent fylke: 10 (1), Agder: 9 (4), Troms og Finnmark: 9 (4), Rogaland: 7 (4).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

9. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 227 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 84 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 46 (13), Oslo: 33 (9), Vestland: 28 (13), Agder: 23 (12), Trøndelag: 20 (10), Ukjent fylke: 16 (2), Nordland: 14 (5), Møre og Romsdal: 12 (4), Troms og Finnmark: 10 (7), Vestfold og Telemark: 9 (3), Innlandet: 8 (3), Rogaland: 8 (3).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

8. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 180 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 71 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 41 (11), Agder: 23 (12), Oslo: 22 (8), Vestland: 22 (10), Trøndelag: 15 (9), Ukjent fylke: 15 (2), Møre og Romsdal: 10 (4), Nordland: 9 (3), Vestfold og Telemark: 8 (3), Rogaland: 6 (2), Troms og Finnmark: 6 (5), Innlandet: 3 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

8. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 38 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 16 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 10 (3), Oslo: 6 (2), Møre og Romsdal: 5 (3), Rogaland: 4 (0), Nordland: 3 (3), Trøndelag: 3 (3), Vestfold og Telemark: 3 (1), Innlandet: 2 (1), Viken: 2 (0), Agder: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

7. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 36 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 14 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 10 (3), Oslo: 8 (4), Rogaland: 4 (0), Møre og Romsdal: 3 (1), Vestfold og Telemark: 3 (2), Nordland: 2 (1), Trøndelag: 2 (2), Viken: 2 (0), Innlandet: 1 (0), Troms og Finnmark: 1 (1), Agder: 0 (0), Ukjent fylke: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

7. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 71 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 22 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 14 (5), Trøndelag: 11 (2), Møre og Romsdal: 10 (2), Vestfold og Telemark: 9 (2), Viken: 8 (4), Innlandet: 6 (2), Oslo: 5 (3), Troms og Finnmark: 3 (1), Nordland: 2 (1), Agder: 1 (0), Rogaland: 1 (0), Ukjent fylke: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

6. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 117 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 35 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 22 (6), Trøndelag: 17 (6), Møre og Romsdal: 15 (2), Vestland: 14 (5), Viken: 13 (6), Vestfold og Telemark: 10 (1), Innlandet: 8 (3), Rogaland: 7 (1), Nordland: 5 (4), Troms og Finnmark: 4 (1), Agder: 1 (0), Ukjent fylke: 1 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

6. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 179 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 56 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 36 (15), Oslo: 32 (10), Nordland: 17 (6), Vestland: 16 (3), Møre og Romsdal: 14 (4), Trøndelag: 14 (7), Ukjent fylke: 11 (2), Rogaland: 10 (2), Agder: 9 (2), Vestfold og Telemark: 9 (0), Innlandet: 7 (4), Troms og Finnmark: 4 (1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

5. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 190 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 60 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 41 (16), Oslo: 24 (6), Vestland: 18 (4), Nordland: 16 (4), Innlandet: 14 (7), Trøndelag: 14 (4), Rogaland: 13 (3), Møre og Romsdal: 12 (7), Ukjent fylke: 12 (2), Agder: 9 (2), Troms og Finnmark: 9 (5), Vestfold og Telemark: 8 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

5. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 179 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 49 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 38 (10), Oslo: 21 (2), Vestland: 20 (5), Rogaland: 18 (3), Innlandet: 16 (5), Nordland: 13 (6), Ukjent fylke: 12 (4), Vestfold og Telemark: 11 (1), Troms og Finnmark: 9 (5), Agder: 7 (3), Møre og Romsdal: 7 (4), Trøndelag: 7 (1).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

4. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 184 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 57 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 36 (11), Vestland: 29 (8), Oslo: 17 (4), Ukjent fylke: 14 (6), Vestfold og Telemark: 14 (3), Møre og Romsdal: 13 (6), Nordland: 13 (8), Trøndelag: 13 (1), Rogaland: 12 (3), Innlandet: 9 (1), Agder: 7 (3), Troms og Finnmark: 7 (3).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

4. august 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 225 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 81 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 49 (15), Oslo: 29 (7), Vestland: 29 (11), Trøndelag: 16 (3), Vestfold og Telemark: 16 (5), Innlandet: 15 (7), Rogaland: 15 (5), Møre og Romsdal: 13 (7), Nordland: 13 (9), Troms og Finnmark: 11 (6), Ukjent fylke: 10 (4), Agder: 9 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3. august 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 237 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 82 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 49 (13), Oslo: 33 (10), Vestland: 28 (14), Innlandet: 25 (11), Trøndelag: 22 (5), Rogaland: 17 (5), Vestfold og Telemark: 15 (3), Møre og Romsdal: 13 (5), Nordland: 13 (8), Agder: 9 (2), Troms og Finnmark: 7 (4), Ukjent fylke: 6 (2).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3 kommentarer på "Nyheter"

  1. Her er det åpent for kommentarer. Jeg håper du kan ha nytte av Koronakartet og denne siden. Dersom det er et sted du savner i nyhetsstrømmen, gi gjerne beskjed her så er det mulig det order seg.

  2. Hei, jeg valgte Surnadal, men fikk ikke opp noenting. Er det mulig å ta med oppdateringer derifra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*