Nyheter

Du kan velge hvilke steder som dekkes ute til høyre.

Du kan velge hvilke steder som dekkes nederst ⬇ på siden.

0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 13 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 2 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 6 (0), Innlandet: 2 (0), Møre og Romsdal: 2 (2), Vestland: 2 (0), Vestfold: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

17. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 16 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 6 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 6 (2), Innlandet: 2 (0), Møre og Romsdal: 2 (2), Vestfold: 2 (1), Vestfold og Telemark: 2 (1), Rogaland: 1 (1), Trøndelag: 1 (0), Vestland: 1 (0), Viken: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

17. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 14 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 4 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 6 (0), Akershus: 5 (0), Oslo: 4 (2), Rogaland: 1 (1), Trøndelag: 1 (0), Vestfold: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (1), Vestland: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

16. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 11 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 0 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 6 (0), Akershus: 5 (0), Oslo: 4 (0), Vestland: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

16. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 10 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 3 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 6 (2), Østfold: 4 (1), Oslo: 3 (1), Akershus: 1 (1), Buskerud: 1 (0), Vestfold: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (0), Agder: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

15. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 7 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 3 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 5 (2), Østfold: 3 (1), Akershus: 1 (1), Buskerud: 1 (0), Oslo: 1 (1), Vestfold: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (0), Agder: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

15. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 2 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 0 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0), Vestland: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

14. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 3 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 1 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Trøndelag: 2 (1), Oslo: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0), Vestland: 0 (0), Viken: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

14. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 6 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 4 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Akershus: 1 (1), Møre og Romsdal: 1 (0), Nordland: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Trøndelag: 1 (1), Vestfold: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (1), Viken: 1 (1), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Oslo: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestland: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

13. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 8 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 4 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Møre og Romsdal: 2 (1), Vestfold: 2 (1), Vestfold og Telemark: 2 (1), Akershus: 1 (1), Nordland: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Viken: 1 (1), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Oslo: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestland: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

13. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 11 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 2 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Møre og Romsdal: 3 (1), Innlandet: 2 (0), Vestfold: 2 (0), Vestfold og Telemark: 2 (0), Vestland: 2 (1), Akershus: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Viken: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Oslo: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

12. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 3 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 3 (1), Akershus: 2 (1), Innlandet: 2 (0), Møre og Romsdal: 2 (0), Viken: 2 (1), Oslo: 1 (0), Rogaland: 1 (1), Vestfold: 1 (0), Vestfold og Telemark: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

12. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 7 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 4 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Akershus: 2 (1), Viken: 2 (1), Oslo: 1 (0), Rogaland: 1 (1), Trøndelag: 1 (1), Vestfold: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (1), Vestland: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

11. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 9 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Akershus: 4 (1), Viken: 4 (1), Innlandet: 1 (1), Oslo: 1 (0), Trøndelag: 1 (1), Vestfold: 1 (1), Vestfold og Telemark: 1 (1), Vestland: 1 (1), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Østfold: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

11. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 13 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 7 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Viken: 5 (2), Akershus: 4 (1), Oslo: 3 (2), Vestland: 3 (2), Innlandet: 1 (1), Trøndelag: 1 (0), Østfold: 1 (1), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

10. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 7 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Vestland: 3 (2), Oslo: 2 (2), Trøndelag: 2 (0), Viken: 2 (1), Akershus: 1 (0), Innlandet: 1 (1), Nordland: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Østfold: 1 (1), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

10. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 7 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 3 (1), Innlandet: 2 (2), Viken: 2 (1), Agder: 1 (1), Akershus: 1 (0), Nordland: 1 (1), Rogaland: 1 (0), Trøndelag: 1 (0), Vestland: 1 (1), Østfold: 1 (1), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

9. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 13 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 5 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 5 (1), Innlandet: 2 (1), Vestland: 2 (1), Viken: 2 (1), Agder: 1 (1), Akershus: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (0), Østfold: 1 (1), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestfold: 0 (0), Vestfold og Telemark: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

9. april 0:17

Smittestatus siste 24 timer fram til midnatt

I Norge er 12 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 4 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 5 (1), Vestfold: 2 (2), Vestfold og Telemark: 2 (2), Vestland: 2 (1), Innlandet: 1 (0), Møre og Romsdal: 1 (0), Viken: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0), Akershus: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

8. april 15:17

Smittestatus siste 24 timer fram til kl 15

I Norge er 8 personer registrert smittet de siste 24 timene. Av disse er 3 personer 70 år eller eldre. Smittetall for fylkene, med antall 70 år eller eldre i parentes:

Oslo: 4 (1), Vestfold: 2 (2), Vestfold og Telemark: 2 (2), Viken: 2 (0), Akershus: 1 (0), Østfold: 1 (0), Agder: 0 (0), Buskerud: 0 (0), Finnmark: 0 (0), Innlandet: 0 (0), Møre og Romsdal: 0 (0), Nordland: 0 (0), Rogaland: 0 (0), Telemark: 0 (0), Troms: 0 (0), Troms og Finnmark: 0 (0), Trøndelag: 0 (0), Vestland: 0 (0).

Dette ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Koronakartet rapporterer i rullerende perioder på 24 timer. Ny oppdatering kommer noen minutter etter midnatt og kl 15.

3 kommentarer på "Nyheter"

  1. Her er det åpent for kommentarer. Jeg håper du kan ha nytte av Koronakartet og denne siden. Dersom det er et sted du savner i nyhetsstrømmen, gi gjerne beskjed her så er det mulig det order seg.

  2. Hei, jeg valgte Surnadal, men fikk ikke opp noenting. Er det mulig å ta med oppdateringer derifra?

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*